Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom verloskundigenpraktijk
Aanmelden

Welkom bij verloskundigenpraktijk Swanneblom

Onze praktijk biedt verloskundige zorg in alle dorpen tussen de steden Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Franeker.

Onze speerpunten zijn:

 • laagdrempeligheid

 • persoonlijk en betrokken

 • voldoende tijd voor controles

 • goede samenwerking met overige disciplines in de geboortezorg

Als verloskundigen willen wij je graag begeleiden bij een gezonde en veilige zwangerschap, bevalling en bij een goede start daarna.

Weet je niet zeker of jouw woonplaats bij ons werkgebied hoort of zou je graag bij ons in de praktijk komen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

                           Ons werkgebied:

                                                           

 

 

 

Vindt hier de juiste informatie, handig in aparte folders

Bellen mag altijd,

maar wanneer moet je bellen?

Geboorteplan maken?

Klik hier voor hulp

Onze APP voor jou: Orfeus voor zwangeren

Jouw zwangerschapsgegevens in veilige app

 Met deze App beschik je altijd en overal over je laatste zwangerschapsgegevens. Middels een goed beveiligde login kun je je zwangerschapskaart, afspraken en laboratoriumgegevens ophalen uit Orfeus Online. Daarnaast kun je van week tot week lezen hoe je kindje zich ontwikkelt in de zwangerschapskalender.

Vraag je verloskundige om LogIn.

 

 

Voor de partner

Vrouwen die net zwanger zijn, kunnen naast fysieke klachten zoals misselijkheid, ook mentaal beinvloed worden door hormonen. Ze voelen zich anders dan anders en kunnen  zich door de hormonen kwetsbaar voelen. Vaak gaat dit vanzelf over rond de 14e week van de zwangerschap. Wees daarom extra lief voor haar

Lees Tips

 • de folder ‘Zwanger’ van het rivm.
 • de folder over prenatale testen die je kan laten doen in de zwangerschap als jullie dit wensen..

 • Wanneer je precies wilt weten wat er per zwangerschapsweek gebeurd kun je de Orfeus App voor zwangeren downloaden. Vraag ons om inlogegevens.

Te Dwaan

 • Slik tot 10 weken zwangerschap dagelijks foliumzuur.
 • Slik gedurende de hele zwangerschap 10 microgram vitamine D.
 • Schijf je in bij ons . Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Met ‘Moeders voor moeders’ help je vrouwen die het niet lukt om zelf zwanger te worden

.

 

 

Privacy&Disclaimer       Keuzevrijheid    

Verloskunde Praktijk werkzaam in: Baaium Boksum Easterein Dronrijp Hilaard Jellum Lollum Sibrandabuorren Winsum Baard Britswert Easterlittens Hinnaard Jorwert Lytsewierrum Scharnegoutum Wiuwert Bears Dearsum Easterwierrum Hùns Kubaard Mantgum Spannum Tirns Wommels Blessum Deinum Gauw Goënga Iens Leons Reahûs Waaksens Oosterend Boazum Dronrijp Hidaard Itens Loënga Rien Weidum Oosterlittens Oosterwierrum Hennaard Roodhuis.(bevallen, bevalling, zwanger, zwangerschap, verloskunde,echo,) waarneming verloskundige, waarneming verloskundige friesland, waarneming verloskunde.

 

Realisatie TTT software