Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom verloskundigenpraktijk
Aanmelden

Welkom bij verloskundigenpraktijk Swanneblom

Wij zijn team Swanneblom. Jullie verloskundigenpraktijk in het 'Greidehert' van Friesland: de dorpen tussen de steden Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Franeker.

Wij staan 24-uur per dag voor jullie klaar met ons vaste team van verloskundigen.

Wij bieden uitgebreide zorg die aansluit bij alle aspecten van de geboortezorg. Van advies bij kinderwens, echo's in een vroeg stadium van jullie zwangerschap tot ondersteuning in de eerste periode van het ouderschap.

 

 

Klik hier voor meer informatie betreft Corona Virus

 

Zwanger worden?

Meer kans op een goede zwangerschap door samen met de verloskundige naar jullie gezondheid te kijken.

lees meer

Zwanger

 Meld je direct aan en laat je begeleiden door een verloskundige die luistert naar jullie wensen en ideeen.

lees meer

Bevallen

Ontspanning helpt jou beter te bevallen. Een goede voorbereiding en goede coaching is essentieel.

lees meer

Na de bevalling

Alles is anders, je leert je kindje kennen en samen ontdekken jullie wat het betekent om een gezin te zijn.

lees meer

                        'thuis of poliklinisch bevallen? aan jullie de keuze'

Voor de partner

Vrouwen die net zwanger zijn, kunnen naast fysieke klachten zoals misselijkheid, ook mentaal beinvloed worden door hormonen. Ze voelen zich anders dan anders en kunnen  zich door de hormonen kwetsbaar voelen. Vaak gaat dit vanzelf over rond de 14e week van de zwangerschap. Wees daarom extra lief voor haar

 

 

 

 

Lees Tips

 • de folder ‘Zwanger’ van het rivm.
 • de folder over prenatale testen over testen die je  kan laten doen in de zwangerschap, als jullie dit wensen.

 • Wanneer je precies wilt weten wat er per zwangerschapsweek gebeurd, kun je de Orfeus App voor zwangeren downloaden. Vraag ons om inlogegevens.

 

 

Te Dwaan

 • Slik tot 10 weken zwangerschap dagelijks foliumzuur.
 • Slik gedurende de hele zwangerschap 10 microgram vitamine D.
 • Schijf je in bij ons . Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Met ‘Moeders voor moeders’ help je vrouwen die het niet lukt om zelf zwanger te worden

 

 

 

Dit bieden wij:

 • laagdrempeligheid

 • vakkundigheid, veiligheid van moeder en kind voorop

 • persoonlijke zorg en betrokken verloskundigen

 • voldoende tijd voor controles, ook avondspreekuur

 • goede samenwerking met overige disciplines in de geboortezorg

 
     

Bereikbaarheid:

Telefonisch altijd hetzelfde nummer:

06 22 77 80 48

 

Skans 4, 8831XS Winsum

info@deverloskundigen.nl

Keuzevrijheid

Kosten

Privacy&Disclaimer 

Extra zorg

Onze werkwijze

Echo's

 

Verloskunde Praktijk werkzaam in: Baaium Boksum Easterein Dronrijp Hilaard Jellum Lollum Sibrandabuorren Winsum Baard Britswert Easterlittens Hinnaard Jorwert Lytsewierrum Scharnegoutum Wiuwert Bears Dearsum Easterwierrum Hùns Kubaard Mantgum Spannum Tirns Wommels Blessum Deinum Gauw Goënga Iens Leons Reahûs Waaksens Oosterend Boazum Dronrijp Hidaard Itens Loënga Rien Weidum Oosterlittens Oosterwierrum Hennaard Roodhuis.(bevallen, bevalling, zwanger, zwangerschap, verloskunde,echo,) waarneming verloskundige, waarneming verloskundige friesland, waarneming verloskunde.

 

 

Realisatie TTT software