Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom  verloskundigenpraktijk
Aanmelden

Welkom bij verloskundigenpraktijk Swanneblom

Onze praktijk biedt verloskundige zorg in alle dorpen tussen de steden Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Franeker.

Onze speerpunten zijn:

  • laagdrempeligheid

  • persoonlijk en betrokken

  • voldoende tijd voor controles

  • goede samenwerking met overige disciplines in de geboortezorg

Als verloskundigen willen wij je graag begeleiden bij een gezonde en veilige zwangerschap, bevalling en bij een goede start daarna.

Weet je niet zeker of jouw woonplaats bij ons werkgebied hoort of zou je graag bij ons in de praktijk komen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bekijk onze folders:                            Ons werkgebied:

                                                                

 

 

 

 

Bellen mag altijd,

maar wanneer moet je bellen?

Geboorteplan maken?

Klik hier voor hulp

Orfeus voor zwangeren

Jouw zwangerschapsgegevens in veilige app

De Orfeus App voor zwangeren is ontwikkeld voor cliënten van verloskundigen praktijken die werken met Orfeus Online. Met deze App beschik je altijd en overal over je laatste zwangerschapsgegevens. Middels een simpele en goed beveiligde login kun je je zwangerschapskaart, echo gegevens incl. echofoto en laboratoriumgegevens ophalen uit Orfeus Online.

Download de app in de Google Play Store

                       Download de app voor iPhone of iPad

 Privacy&Disclaimer       Keuzevrijheid

Verloskunde Praktijk werkzaam in: Baaium Boksum Easterein Dronrijp Hilaard Jellum Lollum Sibrandabuorren Winsum Baard Britswert Easterlittens Hinnaard Jorwert Lytsewierrum Scharnegoutum Wiuwert Bears Dearsum Easterwierrum Hùns Kubaard Mantgum Spannum Tirns Wommels Blessum Deinum Gauw Goënga Iens Leons Reahûs Waaksens Oosterend Boazum Dronrijp Hidaard Itens Loënga Rien Weidum Oosterlittens Oosterwierrum Hennaard Roodhuis.(bevallen, bevalling, zwanger, zwangerschap, verloskunde,echo,) waarneming verloskundige, waarneming verloskundige friesland, waarneming verloskunde.

 

Realisatie TTT software