Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom  verloskundigenpraktijk

Aangifte van geboorte


Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, moet je aangifte van geboorte doen bij de gemeente.

Enkele voorbeelden:

* Jullie kind wordt op een woensdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zaterdag en wordt daarom verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag).
* Jullie kind wordt op een donderdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zondag en wordt ook in dit geval verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag).
* Jullie kind wordt op een vrijdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op maandag. Omdat er maar 1 werkdag (maandag) in deze termijn zit, wordt de termijn verlengd tot en met dinsdag.

Na deze wettelijke termijn is het nog altijd mogelijk aangifte van geboorte te doen. Wel zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een te laat gedane aangifte melden aan de officier van justitie.

Is jullie baby geboren in de Gemeente Littenseradiel dan dient de aangifte plaats te vinden in Wommels:

 

Realisatie TTT software