Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom  verloskundigenpraktijk

Links

Prenatale screening:

 

Echocentrum:

Leeuwarden:
Sneek: Echo Centrum SNEEK


Zwangerschapscursussen:


Sites over borstvoeding:


Bevallingsbad:
Een bad voor de bevalling kun je huren via de Zwangere huismus in Winsum (zie cursussen) en via de verloskundigenpraktijk in Akkrum.

Zelf aanschaffen kan ook, via www.eostra.nl

Kraamzorg:


Klachtenbehandeling
:

In geval van klachten kunt u die het best melden en bespreken met de betreffende verloskundige. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, aangesloten bij de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Informatie hierover kunt u, op verzoek, van uw verloskundige krijgen, en vinden op de site van de KNOV:
http://www.knov.nl/home/40Kwaliteit/70Klachtenbehandeling/

 


Algemeen
:

Mensendieck Therapeute

- Mvr Greidanus, spreekuur in Deinum en aan huis. Tel.: 06 14 72 3 999

Realisatie TTT software