Skans 4
8831 XS Winsum
06 - 22 77 80 48

verloskundige - KNOV keur

Swanneblom  verloskundigenpraktijk

Waarneming

Vanaf 2014 is Lysbeth Nijdam bij ons in de praktijk. Hierdoor hebben we zelden extra waarneemsters in de praktijk. Mocht dit wel zo zijn, dan geven we dit tijdig aan via de website.

 

 

Studenten

Hallo allemaal,

Mijn naam is Inge Draaisma, ik ben 24 jaar en ik studeer aan de Verloskunde Academie Groningen.

Vanaf 2 juli t/m 28 september loop ik stage bij Verloskundigenpraktijk Swanneblom. Als het goed is zal dit voor mij de laatste stag zijn voordat ik zelfstandig als verloskundige aan de slag mag…. Het beroep waar ik al jaren van droom en een enorme passie voor heb.

Ik hoop tijdens deze stage veel mooie ervaringen op te doen.

Ik spreek zelf geen Fries, maar ik kan het wel verstaan.

             Als u liever heeft dat ik er niet bij ben, dan kunt u dit aangeven.

 

Wij werken als praktijk mee aan het onderwijs van de verloskunde academie. Dit betekent dat wij gespreid over het jaar een aantal studenten begeleiden tijdens hun stages.
Mocht je het bezwaarlijk vinden dat een student aanwezig is bij één van de controle’s of tijdens de bevalling of kraamvisites dan kun je dit bij ons aangeven

Realisatie TTT software